Школа А&Б

 

В Школа А&Б се предлагат следните услуги

 • Изработка, поддръжка и хостинг на Web страници;
 • Набор, печат, сканиране и ксерокопиране на текстове;
 • Консултации в областта на компютърната техника;
 • Консултации в областта на програмирането;
 • Консултации в областта на информационни технологии;
 • Инсталация и поддръжка на компютърни мрежи;
 • Инсталация и поддръжка на мрежови сървъри;
 • Инсталация и поддръжка на персонални компютри;
 • Набор на курсови и дипломни работи;
 • Изработка на некролози;
 • Свободен достъп - компютърни игри и Интернет.