Школа А&Б

 
Бисерка Йовчева

Ръководител на Школа А&Б,
гл. ас. д-р в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Валентина Спасова

Преподавател в Школа А&Б,
гл. ас. д-р в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Кристина Василева

Помощник системен администратор,
бакалавър "Компютърна информатика"