Начало Форум Контакти
Начало
История
Мисия
Новини
Училището
Учители
Ученици
Конкурси
Справки
Галерия
Форум
Контакти
Вечерна гимназия „Христо Смирненски” обучава и възпитава работници, служещи и семейни ученици прекъснали обучението си по различни причини. Стреми се да привлича и приобщава учащи с проблеми от различно естество.
Визия

Да бъде ориентирана към своите ученици за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си бъдеще.

Да формира среда за развитие на увереност и самочувствие, която подготвя хората за живот в условията на демокрация, гражданско общество, конкурентни отношения, европейска интеграция и глобализация.

Да осигурява интердисциплинно образование, основано на контакт с практиката.

Да е предприемаческа институция, с либерален характер, базирана на връзката между образование и изследване, която реагира на пазарните и социалните интереси като създава нови опити и приноси.

Прием

Можете да станете наш ученик, ако сте навършили 16 години, или сте под тази възраст, но поради причини удостоверени с документ от компетентен орган не може да се обучавате в редовно училище.

Документи за записване

1. Молба – образец

2. Свидетелство за основно образование /Документ за завършен клас/

Срок за записване на ученици от 5 до 9 клас – до 30.07.2006г.

Срок за записване на ученици в паралелките от 10 до 12 клас – 10.09.2006г.

Учебен план


За учениците от Вечерна гимназия “ Христо Смирненски “ се прилага типов учебен план определен от Наредба №6 от 2001г.

Завършване на образователна степен

Средно образование: Учениците ще получат диплома за средно образование след успешно завършен ХІІ кл. и полагане на държавни зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план на Вечерна гимназия.
ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:        15.09.2006г.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК:                15.09.2006г. – 07.02.2007г.

/18 учебни седмици/


ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК:                12.02.2007г. – 30.06.2007г.
          ІХ, Х, ХІ клас

/ 18 уч. седмици /

          XII клас                                                  12.02.2007г. – 23.05.2007г.
/13 учебни седмици/

Ваканции:

Коледна:

23.12.2006г. – 07.01.2007г.

Срочна:

08.02.2007г. – 11.02.2007г.

Пролетна:

01.04.2007г – 09.04.2007г

Патронен празник на училището                 29.09.2005г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

01.11.2006г. - Ден на народните будители

25.05.2007г. - Ден на славянската писменост